ក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកយក្ស LG របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះថា...