ទំនាក់ទំនង៖
អាស័យដ្ឋាន: ផ្លូវ16BT, សង្កាត់បឹងទំពុន, ខាងជើងវត្តសន្សំកុសលប្រហែល 700ម៉ែត្រ។

Call Now : 015 28 78 59 | 078 433 288
E-mail : contactkhmerit@gmail.com
Web: www.khmer-it.com
Youtube Channel: Khmer it