សេវាកម្មឌីហ្សាញប្រចាំខែ ជាមួយនឹងតំលៃពិសេសជូន

តើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកសេវាកម្មរចនាក្រាហ្វិកប្រចាំខែមែនទេ?
សម្រាប់លោកអ្នកដែលទើបនឹងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ឬ មានអាជីវកម្មហើយស្រាប់
យើងខ្ញុំផ្តល់ជូនសេវាកម្មក្រាហ្វិកឌីហ្សាញប្រចាំខែដូចជាក្រោម៖

សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ: 015​ 287 859

ការងារចាស់ៗរបស់អតិថិជន