សេវាកម្មឌីហ្សាញប្រចាំខែ

តើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកសេវាកម្មរចនាក្រាហ្វិកប្រចាំខែមែនទេ?
សម្រាប់លោកអ្នកដែលទើបនឹងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ឬ មានអាជីវកម្មហើយស្រាប់
យើងខ្ញុំផ្តល់ជូនសេវាកម្មក្រាហ្វិកឌីហ្សាញប្រចាំខែដូចជាក្រោម៖

ប្រភេទតំលៃកញ្ចប់ឌីហ្សាញនិមួយៗ
– កញ្ចប់ 75$ ក្នុងមួយខែ ទទួលបាន 5 Posters ក្នុងមួយខែ
– កញ្ចប់ 120$ ក្នុងមួយខែ ទទួលបាន 10 Posters ក្នុងមួយខែ
– កញ្ចប់ 200$ ក្នុងមួយខែ ទទួលបាន 20 Posters ក្នុងមួយខែ
– កញ្ចប់ 240$ ក្នុងមួយខែ ទទួលបាន 30 Posters ក្នុងមួយខែ

សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ: 015​ 287 859

ការងារមួយចំនួនដែលបានធ្វើអោយអតិថិជន