•  
  •  

សុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់លោកអ្នកពិតជាសំខាន់ណាស់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ព្រោះជួយឲ្យលោកអ្នកងាយស្រួលបរិភោគម្ហូបអាហារ មិនតែប៉ុណ្ណោះ មាត់ធ្មេញគឺជាផ្នែកមួយជួយលើកសម្រស់។
ការថែទាំប្រចាំថ្ងៃដោយការដុសសម្អាតនៅមិនទាន់គ្រាប់គ្រាន់ក្នុងការជួយឲ្យមាត់ធ្មេញរឹងមាំល្អបានយូរនៅឡើយទេ។ ចំណីអាហារមួយចំនួនដែលលោកអ្នកមិនបានដឹង ក៏អាចជួយថែរក្សាសុខភាពមាត់ធ្មេញឲ្យមានសុខភាពល្អ។

អាហារទាំង១០មុខនេះអាចជួយឲ្យធ្មេញមានសុខភាពល្អ រឹងមាំបានយូរ ៖
១. ការ៉ុត

២. ត្រី

៣. ផ្លែប៉ោម

៤. ផ្លែ គីវី

៥. ខ្ទឹមបារាំង

Fresh healthy onions and one sliced onion on chopping board


៦. សាឡាត់ក្រញ៉ាញ់

៧. គ្រាប់ល្ង

៨. ឈីស

៩. តែបៃតង

១០. ជីវ៉ាន់ស៊ុយ

ប្រភពៈ health.com


  •  
  •