| មេរៀន Office Excel

រីករាយទស្សនាមេរៀនវីដេអូជាភាសាខ្មែរ និងទទួលយកចំណេះដឹងពីវេបសាយ khmer-it.com

ដែលតែងតែចែករំឡែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា ពីមេរៀនគន្លឹះល្អៗ ហើយអាចសិក្សាមេរៀនវីដេអូទាំងនេះបានគ្រប់ពេលវេលា។

*** សំរាប់បងប្អូនត្រូវការឌីហ្សាញ ឬចង់បានវេបសាយសំរាប់មុខជំនួយផ្ទាល់ខ្លួន

ទំនាក់ទំនងលេខៈ 015 28 78 59 | 085 540 575 សូមអរគុណ!