អាស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខ០៣៦, សង្កាត់បឹងទំពុន, ខណ្ឌមានជ័យ,​ រាជធានីភ្នំពេញ​, នៅក្បែរពេទ្យរុស៊ី ( ច្រកចូលទល់មុខនឹង សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ) ។

ទំនាក់ទំនង៖
Call Now : 015 28 78 59 | 085 540 575
E-mail : contactkhmerit@gmail.com
Web: www.khmer-it.com