វគ្គសិក្សាជំនាញកុំព្យូទ័រ

កម្មវិធី និង របៀបតម្លើង
ផ្តល់ជូនសេវាកម្ម
សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ
ការផ្តល់ជូនពិសេស
Plug In និង Effect

អាស័យដ្ឋាន: ផ្លូវ16BT, សង្កាត់បឹងទំពុន, ខាងជើងវត្តសន្សំកុសលប្រហែល 700ម៉ែត្រ។
Tel : 015 28 78 59

SOCIAL NETWORK

Copyright © 2019 Khmer-IT. All rights reserved.

Open Chat
1
Close chat
សួរស្តី! តើអ្នកត្រូវការអ្វីអោយយើងជួយ?

Start